ऊपरी सिरा प्रोस्थेटिक्स


उत्पाद सूची

उत्पाद कोड उत्पाद  शब्दावली यूनिट

पीयू 0 जेड 01-01

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट बी.ई. प्रोस्थेटिक चाइल्ड (दायाँ)   

नहीं

पीयू 0 जेड 01-02

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट बी.ई. प्रोस्थेटिक चाइल्ड (बायाँ)   

नहीं

पीयू 0 जेड 02-01

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट ए.ई. प्रोस्थेटिक चाइल्ड (दायाँ)     

नहीं

पीयू 0 जेड 02-02

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट ए.ई. प्रोस्थेटिक चाइल्ड (बायाँ)      

नहीं

पीयू 0 जेड 21-01

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट बी.ई. प्रोस्थेटिक वयस्क (दायाँ)   

नहीं

पीयू 0 जेड 21-02

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट बी.ई. प्रोस्थेटिक वयस्क (बायाँ)    

नहीं

पीयू 0 जेड 22-01

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट ए.ई. प्रोस्थेटिक वयस्क (दायाँ)       

नहीं

पीयू 0 जेड 22-02

कॉस्मेटिक दस्ताना रहित किट ए.ई. प्रोस्थेटिक वयस्क (बायाँ)         

नहीं

पीयू 0 जेड 41-01

कोहनी से नीचे इलेक्ट्रिक हाथ (दायाँ) 

नहीं

पीयू 0 जेड 41-02

कोहनी से नीचे इलेक्ट्रिक हाथ (बायाँ)  

नहीं

पीयू 0 जेड 42-01

कोहनी से नीचे इलेक्ट्रिक हाथ (दायाँ)  

नहीं

पीयू 0 जेड 42-02

कोहनी से नीचे इलेक्ट्रिक हाथ (बायाँ)   

नहीं

पीयू 1 ए 11

हैण्ड मैकेनिकल चाइल्ड (दायाँ)

नहीं

पीयू 1 ए 12

हैण्ड मैकेनिकल चाइल्ड (बायाँ) 

नहीं

पीयू 1 ए 15

हैण्ड मैकेनिकल वयस्क (दायाँ)  

नहीं

पीयू 1 ए 16

हैण्ड मैकेनिकल वयस्क (बायाँ)  

नहीं

पीयू 1 सी 01

रिस्ट क्विक डिस्कनेक्ट चाइल्ड

नहीं

पीयू 1 सी 02

रिस्ट क्विक डिस्कनेक्ट वयस्क

नहीं

पीयू 1 डी 41

यूनिट कोहनी मैकेनिकल लॉक चाइल्ड

नहीं

पीयू 1 डी 42

यूनिट कोहनी मैकेनिकल लॉक वयस्क

नहीं

पीयू 1 ई 01

ज्वाइंट सोल्डर बल्क हेड साइज I  

नहीं

पीयू 1 ई 02

ज्वाइंट सोल्डर बल्क हेड साइज II

नहीं

पीयू 1 ई 03

ज्वाइंट सोल्डर बल्क हेड साइज III

नहीं

पीयू 1 ई 11

ज्वाइंट सोल्डर यूनिवर्सल साइज I

नहीं

पीयू 1 ई 12

ज्वाइंट सोल्डर यूनिवर्सल साइज II

नहीं

पीयू 2 बी 51

प्लेट अनुलग्नक चाइल्ड 

नहीं

पीयू 2 बी 52

प्लेट अनुलग्नक वयस्क

नहीं

पीयू 2 एच 11

कोहनी से नीचे कंट्रोल केबल सिस्टम

नहीं

पीयू 2 एच 12

कोहनी से ऊपर कंट्रोल केबल सिस्टम

नहीं

पीयू 3 बी 17

हुक वी.ओ. लाइनेड आकार वी (दायाँ) 125 मिमी स्टील

नहीं

पीयू 3 बी 18

हुक वी.ओ. लाइनेड आकार वी (बायाँ) 125 मिमी स्टील

नहीं

पीयू 4 ए 36-06

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 06 चाइल्ड (दायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 36-12

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 12 चाइल्ड (दायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 37-06

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड  06 चाइल्ड (बायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 37-12

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 12 चाइल्ड (बायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 40-06

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 06 वयस्क (दायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 40-12

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 12 वयस्क (दायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 41-06

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 06 वयस्क (बायाँ)

नहीं

पीयू 4 ए 41-12

कॉस्मेटिक दस्ताने शेड 12 वयस्क (बायाँ)  

नहीं

पीयू 5 एच 01

कोहनी से नीचे के लिए हार्ननेस किट

नहीं

पीयू 5 एच 02

कोहनी से ऊपर के लिए हार्ननेस किट

नहीं

CSR Partners